Masz pytanie?

polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

KWIATOWE ZAKUPY Dominik Woźniak oświadcza, że dokłada należytej staranności w celu ochrony prywatności Klientów i osób korzystających z usług Sklepu Internetowego. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady i prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sklep Internetowy „www.kwiatowezakupy.pl”

 

W oparciu o powyższe jesteśmy obowiązani wykonać obowiązek informacyjny wobec osób których dane osobowe przetwarzamy, na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz oraz innych aktualnie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

 

Informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności mają charakter ogólny. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania konkretnych danych osobowych są przedstawiane każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

 

Słownik pojęć

 

- Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;

 

- Sklep Internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Internetu, pod adresem: www.kwiatowezakupy.pl

 

- Organizator/Sprzedawca – Dominik Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KWIATOWE ZAKUPY Dominik Woźniak, Kuźnica Kiedrzyńska, ul. Nadrzeczna 4, 42-233 Mykanów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP: 5732837154, REGON: 388863306, adres poczty elektronicznej: kwiatowe.zakupy@gmail.com, numer telefonu kontaktowego: 503-300-678.

 

- Klient – osoba dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym, a dokładnie: osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną . Wskazane powyżej podmioty aby dokonać zakupu w Sklepie Internetowym musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych bądź prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy. Co do zasady jednak Umowy zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego;

 

- Użytkownik – klient Sklepu Internetowego, posiadający aktywne Konto, a także osoba dokonująca zakupów bez rejestracji Konta bądź jedynie odwiedzająca Sklep Internetowy.

 

- RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

W niniejszym dokumencie znalazły się także nazwy i opisy, które zostały szczegółowo opisane w Regulaminie i które na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności zachowują nadane Regulaminem znaczenie, o ile niniejsza Polityka Prywatności nie stanowi inaczej.

 

Administrator Danych Osobowych

 

Dominik Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KWIATOWE ZAKUPY Dominik Woźniak, Kuźnica Kiedrzyńska, ul. Nadrzeczna 4, 42-233 Mykanów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP: 5732837154, REGON: 388863306, adres poczty elektronicznej: kwiatowe.zakupy@gmail.com, numer telefonu kontaktowego: 503-300-678 jest Administratorem Danych Osobowych, udostępnianych przez Użytkowników w ramach Sklepu internetowego. W celu kontaktu z Organizatorem, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, Użytkownik może skorzystać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kwiatowe.zakupy@gmail.com  oraz poprzez korespondencję tradycyjną, przesłaną na adres siedziby Organizatora.

 

 

 

 

 

Zakres obowiązywania Polityki Prywatności

 

1.     Niniejsza polityka jest skierowana jest do osób korzystających ze Sklepu Internetowego.

 

2.     Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora danych w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

3.     Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies i logach serwera www w celach analitycznych. Dodatkowe dane osobowe (np. adres e-mail, numer telefonu) zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych przez KWIATOWE ZAKUPY Dominik Woźniak w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

 

PLIKI COOKIES

 

Serwis używa cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu Internetowego.

 

W ramach Sklepu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 

·        pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

 

·        „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

 

·        „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 

Serwis stosuje pliki cookies:

 

·        w celu udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie;

 

·        w celach statystycznych. Analiza tych statystyk jest anonimowa.

 

·        w celu zapamiętywania indywidualnych ustawień Użytkownika i optymalizacji korzystania z Serwisu.

 

·        dostosowania zawartości Witryn do urządzenia końcowego Użytkownika,

 

·        uzyskiwania zbiorczych, anonimowych danych statystycznych o sposobie korzystania z Serwisu celem ulepszania struktury i funkcjonalność Serwisu

 

·        poprawy bezpieczeństwa, poprzez kontrolę nadużyć w procesie korzystania z Serwisu,

 

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, opisanych powyżej. Takie dane są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Uprawnienie Organizatora/Sprzedawcy do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika z uzasadnionego interesu administratora względnie dorozumianej zgody wyrażonej przez użytkownika strony internetowej. Dorozumiana zgoda jest wyrażana przez użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej (lub usługi) oraz przez wejście na stronę w zakresie zapisu plików niezbędnych do funkcjonowania Serwisu

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach:

 

 

 

Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 


Niniejszy serwis korzysta z Google Analytics- usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przez nią przechowywane. Więcej o polityce prywatności Google można znaleźć na stronie http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy. Korzystając z niniejszego serwisu, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce zablokować otrzymywanie plików cookies lub wycofać zgodę?

 


Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

W większości dostępnych na rynku przeglądarek sposób wyłączenia plików cookie można opisać następująco:

 

1.     Otwórz menu przeglądarki

 

2.     Wybierz Ustawienia

 

3.     Wybierz Ustawienia zaawansowane lub Bezpieczeństwo i Prywatność

 

4.     Ustaw blokadę na pliki cookie

 

Możesz też dowiedzieć się jak dokładnie to zrobić w każdej popularnej przeglądarce (Chrome, FireFox, Opera, Edge, Internet Explorer i Safari) oraz na urządzeniach mobilnych (Android, Windows, iOS). W tym celu przejdź do tego działu:

 

Więcej w pomocy kontekstowej dostępnej dla każdej przeglądarki lub pod adresem: http://jakwylaczyccookie.pl/

 

Google Analytics

 

Użytkownik może wyłączyć przesyłanie informacji do tej usługi, instalując bezpłatny dodatek do przeglądarki internetowej, blokujący Google Analytics. Kliknij tutaj ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl )

 

 

 

Kontakt, Rejestracja Konta Użytkownika, Składanie Zamówień w Sklepie Internetowym

 

www.kwiatowezakupy.pl

 

Serwis umożliwia kontakt z Administratorem przy użyciu formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie. Formularz wymaga podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu zwrotnego i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Dane przetwarzane są w celach marketingowych, w identyfikacji użytkownika korzystającego z zapytania i obsługi zapytania. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (art.6 ust.1 a RODO) albo prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych w postaci marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz brak zgody może skutkować brakiem możliwości obsługi zapytania. Odbiorcami danych osobowych podanych w formularzach kontaktowych mogą być przedstawiciele handlowi współpracujący z Organizatorem/Sprzedawcą.

 

W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Użytkownik podaje:

 

a.      adres e-mail,

 

b.     hasło do nowo utworzonego konta,

 

c.      dane adresowe: kod pocztowy, miejscowość oraz ulica wraz z numerem domu i mieszkania

 

d.     imię i nazwisko

 

e.     numer telefonu

 

Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta.

 

Podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Użytkownik podaje następujące dane (dotyczy zakupów bez rejestracji):

 

a.      adres e-mail,

 

b.     dane adresowe: kod pocztowy, miejscowość oraz ulica wraz z numerem domu i mieszkania

 

c.      imię i nazwisko

 

d.     firma przedsiębiorcy

 

e.     numer telefonu

 

 

 

W przypadku korzystania z usług niewymagających założenia konta Użytkownika oraz przez osoby, które nie posiadają Konta,  przetwarzamy dane osobowe dotyczące ich aktywności w Sklepie Internetowym, a także podane podczas składania zamówienia. Podstawą przetwarzania ww. danych jest konieczność posiadania danych w celu zapewnienia prawidłowego dostępu do serwisu oraz konieczność do zrealizowania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Konta – dane te będą oznaczane jako konieczne, zaś konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości świadczenia przez Organizatora określonych usług. W pozostałym zakresie podanie innych danych jest całkowicie dobrowolne, zaś Użytkownikowi przysługuje w tym zakresie prawo wyboru. Podstawą jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

 

 

W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji potencjalnych roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

 

Przekazanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

 

LOGI SERWERA

 

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

 

Ponadto zapisowi mogą podlegać:
- czas nadejścia zapytania,
- czas wysłania odpowiedzi,
- nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
- informacje o przeglądarce użytkownika,
- informacje o adresie IP.

 

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

Wykorzystanie zgromadzonych danych osobowych w ramach Sklepu Internetowego

 

1.     Administrator danych przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników Sklepu Internetowego w następujących celach:

 

·        udostępniania Użytkownikom treści gromadzone w Serwisie,

 

·        analitycznych i statystycznych. Analiza tych statystyk jest anonimowa - w tym celu Organizator może przetwarzać dane osobowe dotyczące aktywności w serwisie, obejmujące rodzaj odwiedzanych stron serwisu, czas spędzany na poszczególnych stronach, dane dotyczące historii wyszukiwania, lokalizacji, adresu IP, dane dotyczące systemu operacyjnego i wykorzystywanej przeglądarki. Podstawą jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i związana z nim konieczność stałego monitowania funkcjonalności i poprawności działania usług i ich rozwoju.

 

·        zapamiętywania indywidualnych ustawień Użytkownika i optymalizacji korzystania z Serwisu.

 

·        dostosowania zawartości Serwisu do urządzenia końcowego Użytkownika,

 

·        poprawy bezpieczeństwa, poprzez kontrolę nadużyć w procesie korzystania z Serwisu,

 

·        marketingowych Administratora danych (w przypadku danych podawanych w formularzach kontaktowych i przy rejestracji konta w Serwisie) - na cele marketingowe Organizator może przetwarzać dane podane przez Użytkownika w koncie Użytkownika, w celu informowania Użytkowników o promocjach i okazjach dostępnych w ramach serwisu. Podstawą jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Dokonano przy tym oceny podstawowych praw i wolności Użytkowników w stosunku do interesu Organizatora w zakresie przetwarzania danych w tym celu, przyjmując, iż jego realizacja nie narusza praw i wolności Użytkowników, a jedynie może przyczynić się do skorzystania przez Użytkowników z korzystniejszej formy usług Organizatora. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika na cele marketingowe może być także zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli wyraził taką zgodę za pośrednictwem serwisu, na etapie zakładania konta Użytkownika lub w okresie późniejszym, podczas korzystania z serwisu.

 

·        kontakt i odpowiedzi na pytania – organizator może przetwarzać niektóre dane osobowe, w tym obejmujące adres e-mail, jak również te podane w profilu Użytkownika oraz dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z usług Organizatora, o ile dotyczy ich zapytanie skierowane przez Użytkownika. Organizator może również przetwarzać dane Użytkownika w celu ustalenia poziomu jego satysfakcji z usług oferowanych w serwisie. Podstawą jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i związana z nim konieczność stałego monitowania funkcjonalności i poprawności działania usług i ich rozwoju oraz dokonywanie oceny satysfakcji z usług świadczonych przez Organizatora,

 

2.     Gromadzone informacje dotyczą: IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego (imię i nazwisko adres e-mail, miasto, telefon, treść wiadomości, nazwę firmy) oraz formularza rejestracji konta.

 

3.     Dane osobowe gromadzone przez Administratora pozostają do czasu odwołania zgody.

 

4.     Decyzje dotyczące danych osobowych Użytkowników nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Udostępnianie danych

 

1.     Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 

2.     Sprzedawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

3.     Organizator może przekazywać dane osobowe między innymi następującym podmiotom:

 

- usługodawcy, którzy zapewniają możliwość funkcjonowania serwisu, tj. podmioty świadczące usługi hostingowe, z którymi Organizator zawarł stosowne umowy, gwarantujące zabezpieczenie przekazywanych danych osobowych w stopniu spełniającym wymogi obowiązujących przepisów, a także wysokie standardy w zakresie ochrony danych osobowych, przyjęte przez Organizatora w bieżącej działalności;

 

- podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi remarketingowe oraz usługi statystyczne, stosujące zabezpieczenia gwarantujące bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych w stopniu spełniającym wymogi obowiązujących przepisów, a także wysokie standardy w zakresie ochrony danych osobowych, przyjęte przez Organizatora w bieżącej działalności;

 

- uprawnione organy państwowe, a także podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi prawne i rozliczeniowe.

 

4.     Organizator przechowuje dane osobowe przez okres posiadania przez Użytkownika aktywnego konta Użytkownika w serwisie, w związku z usługami świadczonymi w ramach tegoż konta.  Po usunięciu konta Użytkownika, Organizator przechowywać będzie dane w niezbędnym zakresie, przez okres wymagany przepisami prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo

 

Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

 

Uprawnienia Użytkownika

 

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych

 

1.     Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wycofania wyrażonych zgód bez podania przyczyny, kontaktując się w tym celu z Dominikiem Woźniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KWIATOWE ZAKUPY Dominik Woźniak z wykorzystaniem poczty e-mail na adres: kwiatowe.zakupy@gmail.com  lub korespondencyjnie, pod adresem: Kuźnica Kiedrzyńska, ul. Nadrzeczna 4, 42-233 Mykanów z dopiskiem "Dane osobowe". Realizacja praw podmiotów danych następuje w sposób zgodny z RODO.

 

2.     Każdy, kogo dane przetwarzane są przez Organizatora może zwrócić się do Sprzedawcy z zapytaniem w zakresie przetwarzania danych osobowych. Ponadto, może wnosić do Sprzedawcy skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

3.     Użytkownik posiada również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowego jako organu nadzorczego.

 

4.     Użytkownik posiada prawo do:

 

-  cofnięcia zgody – każdy, kogo dane są przetwarzane przez Organizatora ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w serwisie na jakimkolwiek etapie korzystania z tegoż serwisu. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, do których zgodnie z prawem taka zgoda byłaby wymagana,

 

- sprzeciwu wobec wykorzystania danych - każdy, kogo dane są przetwarzane przez Organizatora ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania swoich danych osobowych, jeżeli Organizator przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes – na podstawie art. 21 RODO,

 

-  bycia zapomnianym - każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będzie równoznaczne z żądaniem usunięcia konta Użytkownika. Prawo żądania usunięcia danych osobowych przysługuje w sytuacji, gdy:

 

•    Użytkownik wycofał określoną zgodę,

 

•    dane osobowe Użytkownika stały się zbędne dla celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
•    Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych;
•    dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
•    dane muszą zostać usunięte w celu realizacji obowiązku prawnego przewidzianego prawem UE lub prawem polskim.

 

Organizator, mimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, w oparciu o art. 17 RODO jest uprawniony do zachowania pewnych danych osobowych, niezbędnych dla celów związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, a także dla celów wywiązania się z prawnych obowiązków przetwarzania, wynikającego z prawa UE lub prawa krajowego.

 

- dostępu do swoich danych – każdy, kogo dane są przetwarzane w oparciu o art. 15 RODO ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, ich odbiorcach, okresie przechowywania danych, względnie kryteriach jego ustalenia, prawach do wniesienia skargi, prawach przewidzianych przez RODO, o profilowaniu, o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przetwarzaniem danych, a także prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych,

 

-  sprostowania danych osobowych – każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo do ich sprostowania i uzupełnienia. Można dokonać tego samodzielnie, za pośrednictwem Konta Użytkownika, a także poprzez kontakt z Organizatorem,

 

-  ograniczenia przetwarzania danych osobowych – każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, w oparciu o art. 18 RODO,

 

- przenoszenia danych osobowych – w oparciu o art. 20 RODO.

 

 

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w niniejszej Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com